Vé Cáp treo Hòn Thơm 01 Chiều

Vé Cáp treo Hòn Thơm 01 Chiều

Bạn được trải nghiệm những gì?

Vé cáp treo Hòn thơm 1 chiều + Công viên nước + Công viên chủ đề

Điều kiện vé

Hướng dẫn sử dụng

Cách đổi vé
Trình mã QR để vào cổng
Hướng dẫn sử dụng
Quý khách vui lòng xuất trình QR code để vào cổng. Mỗi QR code chỉ có giá trị sử dụng 01 lần. Vui lòng bảo mật QR code này. Vé đã mua không được hoàn hủy.
Vé phải được giữ nguyên định dạng gốc. Mọi sự thay đổi thông tin hay chỉnh sửa vé đều bị từ chối vào cửa.