Điều khoản sử dụng

KHÁI QUÁT

Với vai trò là đại lý của các Đại lý - Tổ chức - Công ty du lịch, chúng tôi là đại diện cho các Đại lý - Tổ chức - Công ty du lịch trong việc bán vé sử dụng các tour du lịch/sản phầm ngành dịch vụ du lịch cho khách hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là thay mặt các Tổ chức/Công ty du lịch ký hợp đồng sử dụng tour/sản phẩm ngành dịch vụ du lịch với khách hàng.


Với vai trò là đại lý của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện hợp đồng của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch. Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông qua phiếu sử dụng sản phẩm (Voucher) với các Đại lý - Tổ chức - Công ty du lịch là do người sử dụng trang web của chúng tối ký kết với các Đại lý - Tổ chức - Công ty du lịch.

Trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi, cụm từ "Bất khả kháng" bao gồm: tất cả những sự kiện không thể chống cự hoặc ngăn cản được, đặc biệt là các sự cố như: chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, núi lửa phun trào, các cuộc tấn công khủng bố, đình công, tuyết lở, cũng như hacker tấn công trên mạng lưới Internet hay các virus vi tính làm tắc nghẽn việc cung cấp dịch vụ.

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chấp nhận Điều khoản sử dụng của chúng tôi là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều khoản sử dụng của chúng tôi được đăng tải trên trang ở phần cuối trang (footer) của trang web. 

ĐẶT VÉ (BOOKING) là việc người sử dụng vào trang web của chúng tôi để mua Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác theo các tiêu chí (ví dụ: Tour, Vé tham quan, Vé chương trình, số lượng hành khách, ngày khởi hàn ) do người sử dụng lựa chọn. Sau khi thực hiện tất cả các thao tác cần thiết, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi yêu cầu xác nhận trong đó thông báo yêu cầu của quý khách đã thành công hoặc thất bại. Trong trường hợp thành công, hệ thống sẽ thông báo chi tiết ĐẶT VÉ từ hệ thống của chúng tôi. Trong trường hợp thất bại, khách hàng cần hiểu rằng ĐẶT VÉ cho yêu cầu của quý khách chưa tồn tại.

Người dùng cần đọc và chấp nhận các điều kiện liên quan tới ĐẶT VÉ Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác và các dịch vụ khác trên trang web của chúng tôi.

Người dùng chấp nhận rằng chúng tôi có thể cung cấp đến các cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động trái phép để xâm nhập vào trang web của chúng tôi.


Quyền miễn trừ trách nhiệm

Người sử dụng hoặc người có tên trên Vé sử dụng dịch vụ cần có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc xác nhận thông tin như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa ngay tại thời điểm ĐẶT VÉ . Trong trường hợp ĐẶT VÉ các loại vé dành cho sinh viên, người sử dụng hoặc người có tên trên vé cần có thẻ sinh viên còn giá trị.

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nếu không có visa nhập cảnh và quá cảnh theo quy định. Người sử dụng chịu trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về yêu cầu visa trước khi thực hiện việc ĐẶT VÉ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc ĐẶT VÉ, không thể thực hiện được vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống quản lý chỗ của các nhà cung cấp dịch vụ) hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Trách nhiệm thực hiện các Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác thuộc về các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch mà người sử dụng đã đồng ý lúc ĐẶT VÉ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp cụ thể dưới đây:

Khách hàng đã mua vé nhưng không đến đúng ngày khởi hành hoặc thời gian đã quy định trong chi tiết Vé;

Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng vé và không thực hiện hành trình hoặc thời gian theo vé đã mua;

Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng toàn bộ số lượng hành khách đã mua trên véKhách hàng bị từ chối do không có đầy đủ các giấy tờ cá nhân theo quy định (ví dụ: không có visa, visa giả, không có hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thiếu các tài liệu cần thiết khi đi du lịch với trẻ vị thành niên.

Tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện sử dụng Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác sẽ do người sử dụng làm việc trực tiếp với các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch. Việc khiếu nại cần phù hợp với quy định của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng nếu nguyên nhân được xác định là do các trường hợp bất khả kháng.

Trong mọi trường hợp, mức độ bồi thường tối đa mà chúng tôi bồi thường cho khách hàng là bằng mức Phí dịch vụ mà khách hàng đã trả cho chúng tôi.

 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các tài liệu đi kèm theo văn bản này là một phần không thể tách rời của văn bản này.

Tất cả các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Tòa án nước CHXHCN Việt Nam, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện.

Bản Điều khoản sử dụng được đăng tải trên trang web chúng tôi.