Chính sách bảo mật

CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin của người sử dụng trang web chúng tôi được thu thập một cách chủ động và thụ động. Thu thập thông tin một cách chủ động là khi người sử dụng đăng nhập thông tin, tiến hành mua bán trực tuyến. Thu thập thông tin một cách thụ động là khi máy chủ tự động ghi chép các dữ liệu liên quan đến trang web bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và độ phân giải bằng các chương trình phân tích hành vi khách hàng nhằm phục vụ cho mục đích thống kê.

BẢO MẬT DỮ LIỆU


Nhằm bảo mật các dữ liệu và thông tin thanh toán của người sử dụng, thông tin liên lạc giữa các máy tính của người dùng và máy chủ của chúng tôi được mã hóa bằng giao thức SSL (Secure Socket Layer). 

Cơ sở dữ liệu thu thập được và lưu trên máy chủ của chúng tôi được bảo vệ chống truy cập với một hệ thống mật khẩu hoàn toàn bảo mật.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Toàn bộ thông tin về chính sách bảo mật cho người sử dụng đã được bao gồm trong tài liệu này. Tuy nhiên, trong thực tế có thể có các trường hợp chúng tôi thực hiện việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin người dùng không hoàn toàn giống so với miêu tả trong tài liệu này miễn là việc đó không lạm dụng vào quyền riêng tư của người dùng.

Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện chính sách bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ bồi thường cho việc lạm dụng và không tuân thủ chính sách bảo mật. Ngoại trừ trường hợp những nghĩa vụ này có liên quan đến trách nhiệm dân sự và hình sự theo luật pháp.

Chúng tôi có thể có những liên kết, quảng cáo và các đường dẫn đến các trang web khác. Chúng tôi cam kết nỗ lực liên kết đến những trang web có giá trị và uy tín nhằm bảo đảm sự an toàn và riêng tư của người sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định chính sách bảo mật của các trang web hoàn toàn khác nhau và độc lập với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trang web khác.